terapeut, supervizor, krizový intervent
Vystudoval jsem andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Celý život se pohybuji v oblasti pomáhajících profesí, a to jak v manažerských rolích, tak v přímé práci s dětmi a dospělými, kteří procházejí obtížnou životní situací.

 

Působil jsem a doposud pracuji jako akreditovaný supervizor pro jednotlivce i týmy ve státních i nestátních organizacích, krizových centrech, speciálních školách, věznicích, telefonických krizových linkách ad.

 

V současné době je mou hlavní pracovní činností krizová intervence na lince důvěry, kterou jsem před lety založil. V roce 1997 jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii. Psychoterapeuticky pracuji převážně s dospělými.

 

Ve své práci se rád zaměřuji na princip „tady a teď“ a na integraci přístupů, které se jeví v danou chvíli pro klienta za užitečné.