Párová terapie

Párová terapie je forma podpory pro páry (manželské, nemanželské, heterosexuální, homosexuální),

které chtějí lépe rozumět a čelit svým obtížím ve vztahu. Hledáme společně cesty ke vzájemnému

porozumění. Párové terapie vedeme ve dvou (terapeutická dvojice muž-žena).

 

Párová terapie je určena všem, kteří ve svém vztahu:

– zažívají těžkosti a neshody v komunikaci,

– mají pocit, že si přestali rozumět,

– jsou nespokojeni v prožívání svého vztahu,

– jsou nespokojeni v sexuálním životě,

– řeší nevěru,

– mají neshody při výchově dětí,

– prožívají potíže v soužití s širší rodinou… 

… a pro další obtíže, které se mohou v partnerském soužití objevit.

 

Jaké jsou předpoklady účinné párové terapie?

Základním předpokladem je alespoň minimální motivace obou partnerů k práci na záchraně svého vztahu.

Pokud jsou oba partneři ochotni na svém vztahu pracovat, mluvit o sobě a o tom, jak vztah vnímají a

prožívají, co od sebe vzájemně očekávají a co jsou pro svůj vztah ochotni udělat, pak lze předpokládat úspěch párové podpory.

 

V párové terapii dáváme oběma partnerům dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, pocitů a potřeb.

Akceptujeme sdělení obou z partnerů stejně, bez toho, abychom hodnotili, kdo „má pravdu“ nebo „kdo je v právu“. Naším cílem je vyslechnout obě strany a dobře porozumět tomu, co prožívají.

Do naší praxe přicházejí i páry, které uvažují o rozchodu. To je časté zejména u párů, které mají

společné děti a i po rozchodu se spolu dál budou podílet na jejich výchově. Takové páry mají v terapii

možnost pracovat na tom, jak se dobře rozejít, jak uspořádat minulost a uzavřít svůj společný život.

Mgr. Jiří Holý

Vystudoval jsem andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přes 20 let se pohybuji v oblasti pomáhajících profesí, a to jak v manažerských rolích, tak v přímé práci s dětmi a dospělými, kteří procházejí obtížnou životní situací. Působil jsem a doposud pracuji jako akreditovaný supervizor pro jednotlivce i týmy ve státních i nestátních organizacích, krizových centrech, speciálních školách, věznicích, telefonických krizových linkách ad. V současné době je mou hlavní pracovní činností krizová intervence na lince důvěry, kterou jsem před lety založil. V roce 1997 jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii. Psychoterapeuticky pracuji převážně s dospělými.

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Svou profesní praxi jsem zahájila jako psycholožka v kojeneckém ústavu, kde jsem několik let pracovala s dětmi i s dospělými. V současnosti pracuji jako psycholožka v neurorehabilitačním centru ERGO Aktiv. Zde pracuji s lidmi se získaným poškozením mozku a jejich příbuznými. Též působím jako individuální a párová terapeutka v organizaci ŠAFRÁN dětem. Jsem frekventantkou systematického psychoterapeutického výcviku INSTEP, absolvovala jsem výcvik v komplexní krizové intervenci. Pracuji pod pravidelnou supervizí.

Jak pracujeme

Při první konzultaci si s klienty vyjasňujeme vzájemná očekávání. Obvykle se domlouváme na třech dalších sezeních, ve kterých mají klienti prostor pro to, poznat náš styl práce a zjistit, zda je pro ně užitečný. Poté se domlouváme, zda budeme v terapii pokračovat a v jaké frekvenci. V naší práci se nejvíce odráží gestalt terapeutický přístup

Podmínky

Cena párové terapie (je vedena terapeutickou dvojicí muž-žena) 1400 Kč/50 min., 2000 Kč/80 min.
Cena jednorázové konzultace v rámci partnerského poradenství (je vedena poradenskou dvojicí muž-žena) 1400 Kč/ 50 min.
Storno poplatek při zrušení více než 24 hodin před plánovaným setkáním 0 Kč
Storno poplatek při zrušení méně než 24 hodin před plánovaným setkáním 1400 Kč

Na úvodní konzultaci se objednávejte, prosím, prostřednictvím sms zprávy na telefonním čísle 734 267 827 (Michaela Vlasáková Charyparová) či 773 304 444 (Jiří Holý). Ozveme se vám, jakmile to bude možné.

 

Rezervace prvního setkání na párové terapii je platná po uhrazení částky za sezení v plné výši na účet č. 2500312552/2010. Zrušíte-li objednání více než 24 hodin před plánovaným setkáním, poplatek vám v plné výši pošleme zpět

Kontaktujte nás

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

tel. +420 734 267 827

e-mail: michaela.charyparova@tedu.cz

Mgr. Jiří Holý

tel. +420 773 304 444

e-mail: jiri.holy@tedu.cz

Najdete nás na adrese: Praha 3, Velehradská 19 .

Jak se k nám dostanete:

Tramvají číslo 1, 2, 5, 7, 9, 15, 25, 26. Stanice: Olšanské náměstí.

Metrem A – zelená. Stanice: Jiřího z Poděbrad.

Parkování:

Je možné ve všední dny v přilehlých ulicích (placené zóny). Možnost parkování zdarma po celý den v MČ Praha 10, např. ulice Dykova.