Pochopila jsem, jak je důležité mít se ráda taková jaká jsem.