Nejčastěji se na nás lidé obracejí
s potřebou podpory či pomoci v oblastech:

  • vztahové problémy (v partnerství,
    rodině, práci…)
  • nízké sebevědomí, nízká
    sebedůvěra, nedostatečný pocit vlastní hodnoty
    Více…