Ze svých problémů jsem nemohl ani usnout. Po odborné pomoci si o tom může nechat zdát.