Péče o lidi po mozkové příhodě a jejich blízké

Poskytujeme péči a podporu lidem po cévních mozkových příhodách, úrazech hlavy, nádorových

onemocněních a jiných poškozeních mozku.


Z výzkumů i našich zkušeností se ukazuje, že lidé po mozkové příhodě vykazují stabilní zvýšenou

úroveň deprese nebo úzkosti až dva roky po krvácení do mozku. Cílem psychoterapie je toto trápení

snižovat a přispívat k životní pohodě klientů; ať už formou redukce důsledků nemoci/úrazu,

podporou návratu do předchozího stavu nebo alespoň zmírněním pacientova utrpení.


Pokud patříte mezi příbuzné či jinak blízké těchto lidí, podporu nabízíme i vám. Z našich zkušeností

víme, že mozková příhoda či jiné poškození mozku je traumatem jak pro samotné pacienty, tak pro

jejich blízké. Na konzultaci můžete přijít sami, v páru nebo celá rodina, podle vašich potřeb a

možností.


Součástí našich služeb je také neuropsychologická diagnostika. Ta dokáže zmapovat, v jakém stavu

má člověk se získaným poškozením mozku paměťové funkce, pozornost, řeč, schopnost plánovat a

orientovat se. Zjednodušeně řečeno, neuropsychologickým vyšetřením lze vyšetřit aktuální „kondici

mozku“. Délka vyšetření je závislá na aktuálním stavu vyšetřovaného. Vyšetření může být realizováno

v rámci jednoho setkání, někdy je však potřeba diagnostiku rozložit do setkání dvou. Po absolvování

vyšetření vyhotovíme do 1 týdne zprávu orientovanou na klienta a jeho potřeby.


S lidmi se získaným poškozením mozku a jejich blízkými máme bohaté zkušenosti. Pravidelně se

vzděláváme v moderních přístupech v neuropsychologické problematice a spolupracujeme s dalšími

odborníky (lékaři, ergoterapeuti, fyzioterapeuti), na které vás v případě potřeby rádi odkážeme.

Mgr. Jiří Holý

Vystudoval jsem andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přes 20 let se pohybuji v oblasti pomáhajících profesí, a to jak v manažerských rolích, tak v přímé práci s dětmi a dospělými, kteří procházejí obtížnou životní situací. Působil jsem a doposud pracuji jako akreditovaný supervizor pro jednotlivce i týmy ve státních i nestátních organizacích, krizových centrech, speciálních školách, věznicích, telefonických krizových linkách ad. V současné době je mou hlavní pracovní činností krizová intervence na lince důvěry, kterou jsem před lety založil. V roce 1997 jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii. Psychoterapeuticky pracuji převážně s dospělými.

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Svou profesní praxi jsem zahájila jako psycholožka v kojeneckém ústavu, kde jsem několik let pracovala s dětmi i s dospělými. V současnosti pracuji jako psycholožka v neurorehabilitačním centru ERGO Aktiv. Zde pracuji s lidmi se získaným poškozením mozku a jejich příbuznými. Též působím jako individuální a párová terapeutka v organizaci ŠAFRÁN dětem. Jsem frekventantkou systematického psychoterapeutického výcviku INSTEP, absolvovala jsem výcvik v komplexní krizové intervenci. Pracuji pod pravidelnou supervizí.

Jak pracujeme

Při první konzultaci si s klienty vyjasňujeme vzájemná očekávání. Obvykle se domlouváme na třech dalších sezeních, ve kterých má klient prostor pro to, poznat náš styl práce a zjistit, zda je pro něj užitečný. Poté se domlouváme, zda budeme v terapii pokračovat a v jaké frekvenci. V naší práci se nejvíce odráží gestalt terapeutický přístup. V kontaktu s člověkem se nezaměřujeme jen na popis jeho minulosti či současnosti.  Zaměřujeme se také na prožívání – emoční i tělesné. V kontaktu s klientem se snažíme o vytvoření rovnováhy mezi rozumem, emocemi a tělem. Děláme to, protože věříme, že soulad mezi tělem, pocity a rozumem je důležitý faktor na cestě k úlevě od mnohých obtíží. Oba nás formují také přístupy a techniky krizové intervence, které se profesně věnujeme. Jsme přesvědčeni, že každý člověk má potenciál ke změně či osobnímu růstu.  A pokud neví, jak naložit se svými potížemi, tak pouze potřebuje podporu při hledání svých kapacit a potřeb.

Podmínky

Cena individuální konzultace Mgr. Jiří Holý 1300 Kč/50 min.
Cena individuální konzultace Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová 1300 Kč/50 min.
Cena párové terapie, vedené dvěma terapeuty 1900 kč/50 min, 2300 kč/80 min.
Cena individuální supervize 1300 Kč/50 min.

 

Na úvodní konzultaci se objednávejte, prosím, prostřednictvím sms zprávy na telefonním čísle 734 267 827 (Michaela Vlasáková Charyparová) či 608 444 684 (Jiří Holý). Ozveme se Vám jakmile to bude možné.

Kontaktujte nás

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

tel. +420 734 267 827

e-mail: michaela.charyparova@tedu.cz

Mgr. Jiří Holý

tel. +420 608 444 684

e-mail: jiri.holy@tedu.cz

Najdete nás na adrese: Praha 3, Slavíkova 6 .

Jak se k nám dostanete:

Tramvají číslo 11, 13. Stanice: Jiřího z Poděbrad.

Metrem A – zelená. Stanice: Jiřího z Poděbrad.

Parkování:

Je možné ve všední dny od 8:00 do 18:00 v přilehlých ulicích (placené), od 18:00 zdarma. Možnost parkování zdarma po celý den v MČ Praha 10, např. ulice Dykova.