Cena individuální konzultace  800 Kč/50 min.
Cena párové terapie, vedené dvěma terapeuty 1200 kč/50 min, 1600 kč/80 min.
Cena soudně nařízených rodinných terapií

1400 kč/50 min, 1800 kč/80 min.

Cena individuální supervize 1200 Kč/50 min.

Pro studenty, rodiče na rodičovské dovolené či osoby se zdravotním postižením je po vzájemné dohodě možné poskytnout slevu.

Na úvodní konzultaci se objednávejte, prosím, prostřednictvím sms zprávy na telefonním čísle 734 267 827 (Michaela Vlasáková Charyparová) či +420 773 304 444 (Jiří Holý). Ozveme se Vám jakmile to bude možné.

Pokud potřebujete termín konzultace zrušit, je třeba tak učinit nejpozději 24 hodin předem. Je-li zrušení konzultace pozdější, účtujeme storno poplatek v plné výši sezení.

Na sjednanou konzultaci se dostavte, prosím, nejdříve 5 minut před jejím zahájením. Dřívější příchod by mohl narušovat probíhající konzultaci.