„Přecitlivělost“ neboli zvýšená citlivost

Přecitlivělost bývá častou nálepkou lidí, kteří se označují jako vysoce citliví, někdy též zvýšeně citliví

nebo také hypersenzitivní.

Pokud ve svém životě:

– vnímáte citlivěji než ostatní emoce a nálady jiných lidí,

– silněji emocionálně reagujete na pozitivní a ještě intenzivněji na negativní podněty,

– jste rychleji unavení, pokud jste vystavováni množství podnětů, vjemů, vzruchů,

– jste náchylní k vyčerpání a smyslovému přetížení,

– reagujete často negativně na světlo, zvuky, vůně…,

– snášíte špatně velké skupiny lidí nebo nečekané změny…,

 

pak pravděpodobně patříte mezi vysoce citlivé lidi.

 

Jednoznačná definice vysoké citlivosti neexistuje. Na čem se však lidé, pracující se zvýšenou citlivostí

shodují, je pojmenování vysoké citlivosti jako povahového rysu, nikoli jako nemoci. Průkopnice

v oblasti výzkumu vysoké citlivosti, Elaine N. Aron, popsala, že lidé se zvýšenou citlivostí se narodili

s nervovým systémem, který jim umožňuje vnímat a zpracovávat vnější i vnitřní podněty intenzivněji

než ostatní lidé.

 

Ze zkušeností s prací s lidmi se zvýšenou citlivostí víme, že bývá často velmi těžké si zvýšenou citlivost

vůbec připustit. Zvláště ve společnosti orientované na výkon.

Pokud se zařadíte mezi osoby se zvýšenou citlivostí, vězte, že tato charakteristika je vlastní téměř

čtvrtině lidí v populaci.

 

Nabízíme vám psychoterapeutickou podporu při prozkoumávání vaší zvýšené citlivosti a

odhalování jejích silných stránek. Naší snahou je naučit vás zacházet s vaší citlivostí tak, aby vás

v životě neomezovala, ale naopak váš život obohatila a vy jste vedli život s větším pocitem naplnění.

Mgr. Jiří Holý

Vystudoval jsem andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přes 20 let se pohybuji v oblasti pomáhajících profesí, a to jak v manažerských rolích, tak v přímé práci s dětmi a dospělými, kteří procházejí obtížnou životní situací. Působil jsem a doposud pracuji jako akreditovaný supervizor pro jednotlivce i týmy ve státních i nestátních organizacích, krizových centrech, speciálních školách, věznicích, telefonických krizových linkách ad. V současné době je mou hlavní pracovní činností krizová intervence na lince důvěry, kterou jsem před lety založil. V roce 1997 jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii. Psychoterapeuticky pracuji převážně s dospělými.

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Svou profesní praxi jsem zahájila jako psycholožka v kojeneckém ústavu, kde jsem několik let pracovala s dětmi i s dospělými. V současnosti pracuji jako psycholožka v neurorehabilitačním centru ERGO Aktiv. Zde pracuji s lidmi se získaným poškozením mozku a jejich příbuznými. Jsem absolventkou integrativního psychoterapeutického výcviku v gestalt modalitě (INSTEP), absolvovala jsem výcvik v komplexní krizové intervenci. Pracuji pod pravidelnou supervizí

Jak pracujeme

Při první konzultaci si s klienty vyjasňujeme vzájemná očekávání. Obvykle se domlouváme na třech dalších sezeních, ve kterých má klient prostor pro to, poznat náš styl práce a zjistit, zda je pro něj užitečný. Poté se domlouváme, zda budeme v terapii pokračovat a v jaké frekvenci. V naší práci se nejvíce odráží gestalt terapeutický přístup. V kontaktu s člověkem se nezaměřujeme jen na popis jeho minulosti či současnosti.  Zaměřujeme se také na prožívání – emoční i tělesné. V kontaktu s klientem se snažíme o vytvoření rovnováhy mezi rozumem, emocemi a tělem. Děláme to, protože věříme, že soulad mezi tělem, pocity a rozumem je důležitý faktor na cestě k úlevě od mnohých obtíží. Oba nás formují také přístupy a techniky krizové intervence, které se profesně věnujeme. Jsme přesvědčeni, že každý člověk má potenciál ke změně či osobnímu růstu.  A pokud neví, jak naložit se svými potížemi, tak pouze potřebuje podporu při hledání svých kapacit a potřeb.

Podmínky

Cena individuální konzultace  900 Kč/50 min.
Cena párové terapie, vedené dvěma terapeuty 1200 Kč/50 min, 1600 Kč/80 min 
Cena soudně nařízených rodinných terapií  1400 Kč/50 min, 1800 Kč/80 min.
Cena individuální supervize 1200 Kč/50 min.

Na úvodní konzultaci se objednávejte, prosím, prostřednictvím sms zprávy na telefonním čísle 734 267 827 (Michaela Vlasáková Charyparová) či 608 444 684 (Jiří Holý). Ozveme se Vám, jakmile to bude možné

Kontaktujte nás

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

tel. +420 734 267 827

e-mail: michaela.charyparova@tedu.cz

Mgr. Jiří Holý

tel. +420 608 444 684

e-mail: jiri.holy@tedu.cz

Najdete nás na adrese: Praha 3, Velehradská 19 .

Jak se k nám dostanete:

Tramvají číslo 1, 2, 5, 7, 9, 15, 25, 26. Stanice: Olšanské náměstí.

Metrem A – zelená. Stanice: Jiřího z Poděbrad.

Parkování:

Je možné ve všední dny v přilehlých ulicích (placené zóny).