Psychologické poradenství

Klienti, kteří chtějí využít pouze jednorázových konzultací či nepravidelných setkání, nabízíme

psychologické poradenství.

 

Psychologické poradenství využívají lidé jak pro zodpovězení otázek psychologického charakteru, na

které se jim hledají těžko odpovědi, tak pro oblast osobního či profesního rozvoje.

V poradenství vám můžeme pomoci:

– rozpoznat případný osobní problém, odhalit jeho původ a nabídnout, jak ho řešit,

– přijmout rozhodnutí za řešení svých potíží, včetně důsledků, která z vašich rozhodnutí mohou

plynout,

– ujasnit si krátkodobé i dlouhodobé osobní cíle,

– podpořit kvalitnější sebepoznání, lépe nahlédnout vaše předností i limity,

– dosáhnout pozitivního sebehodnocení, sebedůvěry,

– rozvíjet důvěru v sebe i v ostatní lidi.

 

Jako poradci vycházíme vždy z konkrétního problému a zakázky klienta. Pomáháme problém

konkrétně pojmenovat a uchopit jej, včetně návrhu cesty vedoucí k jeho řešení.

Mgr. Jiří Holý

Vystudoval jsem andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přes 20 let se pohybuji v oblasti pomáhajících profesí, a to jak v manažerských rolích, tak v přímé práci s dětmi a dospělými, kteří procházejí obtížnou životní situací. Působil jsem a doposud pracuji jako akreditovaný supervizor pro jednotlivce i týmy ve státních i nestátních organizacích, krizových centrech, speciálních školách, věznicích, telefonických krizových linkách ad. V současné době je mou hlavní pracovní činností krizová intervence na lince důvěry, kterou jsem před lety založil. V roce 1997 jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii. Psychoterapeuticky pracuji převážně s dospělými.

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Svou profesní praxi jsem zahájila jako psycholožka v kojeneckém ústavu, kde jsem několik let pracovala s dětmi i s dospělými. V současnosti pracuji jako psycholožka v neurorehabilitačním centru ERGO Aktiv. Zde pracuji s lidmi se získaným poškozením mozku a jejich příbuznými. Též působím jako individuální a párová terapeutka v organizaci ŠAFRÁN dětem. Jsem frekventantkou systematického psychoterapeutického výcviku INSTEP, absolvovala jsem výcvik v komplexní krizové intervenci. Pracuji pod pravidelnou supervizí.

Jak pracujeme

Při první konzultaci si s klienty vyjasňujeme vzájemná očekávání. Obvykle se domlouváme na třech dalších sezeních, ve kterých má klient prostor pro to, poznat náš styl práce a zjistit, zda je pro něj užitečný. Poté se domlouváme, zda budeme v terapii pokračovat a v jaké frekvenci. V naší práci se nejvíce odráží gestalt terapeutický přístup. V kontaktu s člověkem se nezaměřujeme jen na popis jeho minulosti či současnosti.  Zaměřujeme se také na prožívání – emoční i tělesné. V kontaktu s klientem se snažíme o vytvoření rovnováhy mezi rozumem, emocemi a tělem. Děláme to, protože věříme, že soulad mezi tělem, pocity a rozumem je důležitý faktor na cestě k úlevě od mnohých obtíží. Oba nás formují také přístupy a techniky krizové intervence, které se profesně věnujeme. Jsme přesvědčeni, že každý člověk má potenciál ke změně či osobnímu růstu.  A pokud neví, jak naložit se svými potížemi, tak pouze potřebuje podporu při hledání svých kapacit a potřeb.

Podmínky

Cena individuální konzultace  1000 Kč/50 min.
Cena párové terapie, vedené dvěma terapeuty 1200 Kč/50 min.,  1600 Kč/ 80 min
Cena soudně nařízené rodinné terapie 1400 kč/50 min, 1800 kč/80 min.
Cena individuální supervize 1200 Kč/50 min.

Pro studenty, rodiče na rodičovské dovolené či osoby se zdravotním postižením je po vzájemné dohodě možné poskytnout slevu.

Na úvodní konzultaci se objednávejte, prosím, prostřednictvím sms zprávy na telefonním čísle 734 267 827 (Michaela Vlasáková Charyparová) či 773 304 444 (Jiří Holý). Ozveme se vám, jakmile to bude možné.

Kontaktujte nás

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

tel. +420 734 267 827

e-mail: michaela.charyparova@tedu.cz

Mgr. Jiří Holý

tel. +420 773 304 444

e-mail: jiri.holy@tedu.cz

Najdete nás na adrese: Praha 3, Velehradská 19 .

Jak se k nám dostanete:

Tramvají číslo 1, 2, 5, 7, 9, 15, 25, 26. Stanice: Olšanské náměstí.

Metrem A – zelená. Stanice: Jiřího z Poděbrad.

Parkování:

Je možné ve všední dny v přilehlých ulicích (placené zóny). Možnost parkování zdarma po celý den v MČ Praha 10, např. ulice Dykova.