Ve své práci se zaměřujeme na princip „tady a teď“.  Význam minulosti ani budoucnosti nepodceňujeme. Pracujeme s nimi, vynořují-li se v přítomnosti. Věříme, že v přítomném okamžiku se vynořují ta nejdůležitější témata.