Úzkost

Úzkost zná každý z nás. Každý člověk ji někdy v životě zažil, zažívá nebo zažije. Jedná se o pocit

strachu, který nedokážeme konkrétně popsat. Popisujeme pak „divný, nepříjemný“ pocit tísně, která

si sedá na hruď, do krku (tzv. knedlík) či do jakékoli jiné části našeho těla. Každý člověk prožívá

úzkosti ve svém individuálním scénáři.

Mysl, emoce, tělo

Úzkost se může projevovat v našich myšlenkách, emocích i těle. Může mít podobu vtíravých

myšlenek, kterých se nelze vůlí dobře zbavit, nebo svíravých pocitů strachu, tísní nebo napětí v těle.

Tělo nám o úzkosti napovídá bušením srdce, zrychleným tepem či dýcháním, pocením, motáním

hlavy a jinými příznaky.

Častý je strach klienta, že to takto bude napořád

Dobrou zprávou je, že projevy úzkosti „napořád“ být nemusí. S úzkostmi se dá dobře a účinně

psychoterapeuticky pracovat.

Častý je také stud

Chápeme, že úzkosti mohou vyvolávat pocity studu. Od mnohých klientů jsme slyšeli, že se za své

obavy či stavy stydí, protože mají pocit, že jsou zbytečné. Obavy našich klientů bereme vážně. Věříme

v tíhu jejich prožívání. Jsme si vědomi toho, jak náročné je žít dennodenně s úzkostí. Naší prací je

vytvářet bezpečné, důvěrné a přijímající prostředí pro klienty, aby o svých obavách mohli beze studu

hovořit.

Pojďme uchopit společně úzkost jako příležitost

Úzkosti našich klientů jsou u nás vítány. Proč? Protože věříme, že nás úzkosti informují o tom, že

v našem životě není zcela v pořádku. Úzkost nevnímáme jako primární problém. Naše zkušenosti

potvrzují, že úzkost bývá častým symptomem toho, co si třeba ještě neuvědomujeme, neumíme to

přesně pojmenovat. Mohou to být například neuspokojivé vztahy, dlouhodobě přehlížený či

bagatelizovaný stres, nezpracovaná traumata z minulosti a mnohé další.

Víme, že úzkost dokáže život znepříjemnit. Nebojte se obrátit se na odborníky, kteří vám s úzkostmi

mohou pomoci. Objednat se můžete i u nás.

Mgr. Jiří Holý

Vystudoval jsem andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přes 20 let se pohybuji v oblasti pomáhajících profesí, a to jak v manažerských rolích, tak v přímé práci s dětmi a dospělými, kteří procházejí obtížnou životní situací. Působil jsem a doposud pracuji jako akreditovaný supervizor pro jednotlivce i týmy ve státních i nestátních organizacích, krizových centrech, speciálních školách, věznicích, telefonických krizových linkách ad. V současné době je mou hlavní pracovní činností krizová intervence na lince důvěry, kterou jsem před lety založil. V roce 1997 jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii. Psychoterapeuticky pracuji převážně s dospělými.

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Svou profesní praxi jsem zahájila jako psycholožka v kojeneckém ústavu, kde jsem několik let pracovala s dětmi i s dospělými. V současnosti pracuji jako psycholožka v neurorehabilitačním centru ERGO Aktiv. Zde pracuji s lidmi se získaným poškozením mozku a jejich příbuznými. Též působím jako individuální a párová terapeutka v organizaci ŠAFRÁN dětem. Jsem frekventantkou systematického psychoterapeutického výcviku INSTEP, absolvovala jsem výcvik v komplexní krizové intervenci. Pracuji pod pravidelnou supervizí.

Jak pracujeme

Při první konzultaci si s klienty vyjasňujeme vzájemná očekávání. Obvykle se domlouváme na třech dalších sezeních, ve kterých má klient prostor pro to, poznat náš styl práce a zjistit, zda je pro něj užitečný. Poté se domlouváme, zda budeme v terapii pokračovat a v jaké frekvenci. V naší práci se nejvíce odráží gestalt terapeutický přístup. V kontaktu s člověkem se nezaměřujeme jen na popis jeho minulosti či současnosti.  Zaměřujeme se také na prožívání – emoční i tělesné. V kontaktu s klientem se snažíme o vytvoření rovnováhy mezi rozumem, emocemi a tělem. Děláme to, protože věříme, že soulad mezi tělem, pocity a rozumem je důležitý faktor na cestě k úlevě od mnohých obtíží. Oba nás formují také přístupy a techniky krizové intervence, které se profesně věnujeme. Jsme přesvědčeni, že každý člověk má potenciál ke změně či osobnímu růstu.  A pokud neví, jak naložit se svými potížemi, tak pouze potřebuje podporu při hledání svých kapacit a potřeb.

Podmínky

Cena individuální konzultace 800 Kč/50 min.
Cena párové terapie, vedené dvěma terapeuty 1200 kč/50 min, 1600 kč/80 min.
Cena soudně nařízených rodinných terapií 1400 kč/50 min, 1800 kč/80 min.
Cena individuální supervize 1200 Kč/50 min.

Pro studenty, rodiče na rodičovské dovolené či osoby se zdravotním postižením je po vzájemné dohodě možné poskytnout slevu.

Na úvodní konzultaci se objednávejte, prosím, prostřednictvím sms zprávy na telefonním čísle 734 267 827 (Michaela Vlasáková Charyparová) či 773 304 444 (Jiří Holý). Ozveme se vám, jakmile to bude možné.

Kontaktujte nás

Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

tel. +420 734 267 827

e-mail: michaela.charyparova@tedu.cz

Mgr. Jiří Holý

tel. +420 773 304 444

e-mail: jiri.holy@tedu.cz

Najdete nás na adrese: Praha 3, Velehradská 19.

Jak se k nám dostanete:

Tramvají číslo 1, 2, 5, 7, 9, 15, 25, 26. Stanice: Olšanské náměstí.

Metrem A – zelená. Stanice: Jiřího z Poděbrad.

Parkování:

Je možné ve všední dny v přilehlých ulicích (placené zóny). Možnost parkování zdarma po celý den v MČ Praha 10, např. ulice Dykova.